Otevřená výzva č. 2 k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví

Vytvořeno: 24. 7. 2020 Poslední aktualizace: 24. 7. 2020

Oblast podpory: Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 24. července 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů – žádostí o grant – do oblastí specifikovaných v textu výzvy.

Text výzvy je k dispozici níže, přílohy výzvy jsou ke stažení zde

Videozáznam z uskutečněných seminářů pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách je k dispozici zde.

Přílohy

Text výzvy