Otevřená veřejná konzultace k návrhu Pokynů pro správnou klinickou praxi týkající se léčivých přípravků pro moderní terapii

Vytvořeno: 9. 8. 2018 Poslední aktualizace: 9. 8. 2018

Na základě čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii Evropská komise vyvinula návrh Pokynů pro správnou klinickou praxi týkající se léčivých přípravků pro moderní terapii (Guidelines on Good Clinical Practice for Advanced Therapy Medicinal Products).

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) chce nyní dát zainteresovaným stranám příležitost k vyjádření svých postojů a podnětů k navrhovaným požadavkům na správnou klinickou praxi. Za tímto účelem byla zahájena veřejná konzultace, která je primárně cílena na aktéry zapojené do klinických studií léčivých přípravků pro moderní terapii, zejména malé a střední podniky, představitelé akademické sféry, nemocnic a pacientských organizací.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 31. října 2018.

Více informací o veřejné konzultaci a způsobu zasílání příspěvků naleznete zde.