Oprava údajů v metodice – změna sociálního pojištění

Vytvořeno: 23. 1. 2009 Poslední aktualizace: 23. 1. 2009

V souladu se změnou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. se mění sazby pojistého.  Vzhledem k těmto změnám se ve všech „materiálech mění sazba 35% na superhrubou mzdu na 34% pro rok 2009 a na 33,1% pro rok 2010. V dalších období stanoví výši těchto sazeb vláda nařízením vždy pro jednotlivý kalendářní rok. V příloze je upravená příloha č. 1 k metodice a dále nový vzor vyplnění žádosti.

Přílohy