Odpovědnost

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

Za pořízení SHM je zodpovědné Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Za pořízení AP zodpovídá pro:

  • hlavní pozemní komunikace Ministerstvo dopravy a krajské úřady
  • hlavní železniční tratě Ministerstvo dopravy
  • hlavní letiště Ministerstvo dopravy
  • aglomerace krajské úřady

Ministerstvo zdravotnictví  zpracovává souhrnné AP.

Ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za reportování výsledků SHM a souhrnných AP Evropské komisi.