Odborný seminář Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky na téma: Nedostatek zdravotnického personálu – příčiny, aktuální stav, možná řešení

Vytvořeno: 18. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 16. ledna 2019 se konal odborný seminář Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky na téma: Nedostatek zdravotnického personálu – příčiny, aktuální stav, možná řešení.

Místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR MUDr. Vít Kaňkovský ve spolupráci Institutem pro křesťansko–demokratickou politiku a za podpory Konrad-Adenauer-Stiflung uspořádal ve středu 16. ledna 2019 odborný seminář, jehož cílem bylo diskutovat o příčinách nedostatku zdravotnického personálu a hledat strategické, koncepční a dlouhodobě udržitelné řešení tohoto problému.