Odborné stáže v Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 2. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Co je účelem stáže/praxe v Ministerstvu zdravotnictví a kde se vykonává?

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) nabízí možnost absolvování odborné stáže/praxe v jednotlivých útvarech resortu v různém odborném i časovém rozsahu. Odborná praxe je určena žákům středních škol a studentům vyšších odborných a vysokých škol jako doplnění a rozšíření vzdělávacích programů o praktické znalosti a zkušenosti. Cílem odborné stáže je především seznámení s chodem ministerstva a též získání pracovních zkušeností, znalostí a informací o činnosti ústředního správního úřadu.

Stáže/praxe probíhají napříč těmito odborně zaměřenými sekcemi ministerstva:

  1. sekce ekonomiky a zdravotního pojištění,
  2. sekce legislativy a práva,
  3. sekce zdravotní péče,
  4. sekce ochrany a podpory veřejného zdraví,
  5. sekce organizačních věcí státní služby,
  6. sekce informačních a komunikačních technologií.

Pro konkrétní představu o možnostech odborného zaměření stáže/praxe doporučujeme nahlédnout do organizační struktury ministerstva na našem webu zde, kde jsou přehledně uvedeny jednotlivé odbory a oddělení.

Jak stáže/praxe probíhají?

Stáže/praxe obvykle probíhají prostřednictvím zapojení se do běžné agendy daného útvaru ministerstva. Každý stážista/praktikant má k dispozici svého mentora, který mu poskytuje potřebnou podporu, aby se mohl v problematice daného odboru/oddělení zorientovat a měl možnost rozvíjet své schopnosti. V případě stáže/praxe v delším časovém období se jedná i o plnění samostatných úkolů pod vedením kolegů. Podstatnými předpoklady uchazeče o stáž/praxi jsou proto pečlivost, spolehlivost a schopnost dobře komunikovat. Každá stáž/praxe je koncipována individuálně, s ohledem na rozdílné zaměření odbornosti vykonávaných činností jednotlivých útvarů. Detailní podoba a průběh stáže/praxe se dále vyjasní dle individuálního plánu uchazeče tak, aby vyhovoval oběma stranám, a to zejména ve věci stanovení časového rámce stáže.

Co za stáž/praxi dostanete?

Odborná stáž/praxe se vykonává především v bezúplatné formě. V individuálních případech je však možné po skončení stáže/praxe uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti tak, aby byl stážista/praktikant za práci finančně odměněn. V budoucnosti se často mnozí ze stážistů/praktikantů stávají zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví. Ve všech případech se však ti, kteří u nás stáž/praxi vykonají, mohou těšit z obohacení o zkušenosti z prostředí ústředního orgánu státní správy a z navázání kontaktů se specialisty z oblasti zdravotnictví. Nedílnou součástí stáže/praxe je i její vyhodnocení. Mentor poskytne po výkonu stáže/praxe zpětnou vazbu, která může mít dle dohody různé formy: posudek, vyhodnocení, záznam do portfolia studenta atd., jež mohou být i cennou přílohou životopisu stážisty/praktikanta v případě zájmu o zaměstnání nejen v oblasti státní správy.

Jak o stáž/praxi zažádat?

V případě zájmu o absolvování odborné stáže/praxe zašlete krátký motivační dopis, profesní životopis a další potřebné dokumenty (viz níže) na adresu: staze@mzcr.cz. Do předmětu uveďte text Odborná stáž/praxe a název pozice.

Pokud však nemáte zatím představu, na jakém úseku byste rádi stáž/praxi absolvovali nebo Vás žádná z nabízených pozic nezaujala, sami na základě zaslaného životopisu posoudíme, v jakém oddělení či odboru by pro Vás byla stáž/praxe vhodná. V dohledné době Vám poskytneme zpětnou vazbu, bude Vás kontaktovat pověřená osoba z odboru personálního, která Vás bude informovat o aktuálních možnostech a v případě volné kapacity zajistí potřebné kroky pro realizaci pohovoru a stáže/praxe samotné.

 

Přílohy