Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře

Vytvořeno: 5. 5. 2010 Poslední aktualizace: 5. 5. 2010

Zubní lékař může po získání odborné způsobilosti samostatně vykonávat (bez prokazování praxe) povolání zubního lékaře, tzn. preventivní, protetickou, diagnostickou, léčebnou, dispenzární, vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, revizní a posudkovou činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně (viz § 7 zákona č. 95/2004 Sb.)

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST k výkonu povolání zubního lékaře se získává absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství nebo stomatologie (pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004) – žádost dle § 7