Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Černý kašel – základní informace

Vytvořeno: 20. 3. 2024 Poslední aktualizace: 8. 4. 2024

Situace kolem výskytu černého kašle je v České republice průběžně monitorována. Případná opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně vyhodnocením konkrétní situace a na základě vyhodnocení míry rizika.

V případě, že na sobě pozorujete příznaky onemocnění, kontaktujte svého praktického lékaře a konzultujte s ním další postup. Pokud se objeví příznaky onemocnění u Vašeho dítěte, kontaktujte pediatra. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi.

Informace pro školy a školská zařízení: 

  1. V případě, že Vás (školu) rodič informuje o onemocnění černým kašlem u svého dítěte, kontaktujte hygienu.
  2. Hygiena informuje ředitele školy, jak postupovat.
  3. Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav.
  4. V případě, že dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, postupujte dle standardních postupů, tj. kontaktujte rodiče a doporučte návštěvu lékaře. 

Informace pro rodiče: 

  1. Vaše dítě má příznaky onemocnění kontaktujte pediatra.
  2. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
  3. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
  4. Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.  

Prevence:

Základní prevencí proti vzniku onemocnění je očkování. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti do jednoho roku života. Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno proti černému kašli a poté přeočkováno dle očkovacího kalendáře, zejména mezi 10. a 11. rokem. Další informace najdete ve stanovisku  České vakcinologické společnosti nebo na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu.

V souladu s doporučením odborníků Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování především těhotným ženám. Přeočkování by měli zvážit i ostatní dospělí členové rodiny, kteří budou s miminkem v kontaktu v době, kdy ještě nemůže podstoupit pravidelné očkování a kdy je nejvíce ohrožené nákazou. Vhodný termín načasování očkování v těhotenství konzultujte s Vaším gynekologem, případně praktickým lékařem. Dále je očkování doporučeno také osobám se sníženou imunitou, chronickým onemocněním a zdravotníkům.

Očkování proti černému kašli je primárně zajišťováno v ordinacích praktických lékařů a pediatrů.

 

Přílohy