Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 21. 2. 2022

Vytvořeno: 18. 2. 2022 Poslední aktualizace: 18. 2. 2022

Přílohy