Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vytvořeno: 25. 3. 2021 Poslední aktualizace: 20. 4. 2023

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je

Mgr. Robert Vávra, DiS.
tel.: +420 224 972 457
e-mail: oia@mzcr.cz


Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním.