Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Vytvořeno: 22. 11. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství při řešení problematiky dekubitů a nehojících se ran paní PhDr. Michaelu Hofštetrovou Knotkovou, paní Mgr. Ninu Müllerovou, a paní prof. PhDr. Andreu Pokornou, Ph.D.

Všem oceněným děkujeme a blahopřejeme!