Ocenění „EU Health Award“ pro nevládní organizace za iniciativy v oblasti očkování

Vytvořeno: 23. 5. 2017 Poslední aktualizace: 23. 5. 2017

Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award“ pro nevládní organizace za činnost přispívající k zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU. V roce 2017 budou částkou 10 000 € až 20 000 € oceněny nevládní organizace, které vynikají svými aktivitami v oblasti podpory očkování.

O ocenění se mohou ucházet nevládní neziskové organizace, které mají sídlo v některém z členských států EU (případně na Islandu, v Norsku či Srbsku) a působí na evropské, národní nebo regionální úrovni v oblasti zvyšování povědomí, vzdělávání nebo jakékoli jiné činnosti týkající se vakcinace, která přispívá k ochraně lidského zdraví.

Přihlašování probíhá do 30. června 2017 prostřednictvím online formuláře zde.

V přihlášce zájemci popíší svou iniciativu, která by měla zahrnovat jeden nebo více z níže uvedených aspektů:

  • Prevence: dostupnost očkovacích látek a přístup k udržitelným imunizačním službám
  • Zvyšování povědomí a informovanosti: podpora a propagace očkování
  • Zamezení rostoucím obavám a váhavosti (vaccine hesitancy) vůči očkování
  • Spolupráce s experty v oblasti zdravotnictví s cílem posílit vzdělávání a komunikační dovednosti studentů zdravotnických odborů a odborníků v oblasti zdravotní péče
  • Dohled/monitoring v oblasti vakcinace
  • Očkování z perspektivy boje proti specifickým onemocněním (HPV virus, tuberkulóza, sezónní chřipka, synergie mezi očkováním a použitím antibiotik)
  • Jiné iniciativy, které podporují zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU prostřednictvím očkování

Více informací o ocenění naleznete zde.