Občanské dotazy a připomínky zasílané MZ běžným způsobem

Vytvořeno: 6. 2. 2013 Poslední aktualizace: 6. 2. 2013

Občanské dotazy a připomínky zasílané MZ běžným způsobem

Rádi přijmeme vaše podněty či návrhy, nebo vám kvalitně a co nejdříve odpovíme na vaše dotazy. Psát zbytečně běžný dotaz  podle zákona č. 106/1999 Sb. je poměrně složité a komplikované, taková korespondence zavazuje vás i nás k dosti náročnému postupu.

Navrhujeme vám tedy přednostně zasílat nám  „běžné.“ dotazy, ostatně výhodnost tohoto postupu dokládá i skutečnost, že si každopádně telefonujeme, píšeme e-mailem nebo poštou se stovkami z vás!

Dodáváme, že povinně zveřejňované informací o činnosti MZ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese www.mzcr.cz, Zveřejňování těchto informací slouží také vnitřní prostory budovy (recepce MZ).

Kontakty pro komunikaci s námi:

Poštovní adresa MZ a adresa k osobnímu doručení prostřednictvím podatelny MZ: 

         Ministerstvo zdravotnictví
         Palackého nám. 4
         128 01 Praha 2

E-mailová adresa k doručení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

mzcr@mzcr.cz