O Programu pro pozitivní rodičovství Triple P

Vytvořeno: 15. 1. 2021 Poslední aktualizace: 7. 1. 2022

Triple P – Positive Parenting Program® (Program pozitivního rodičovství) je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. Je to jeden z mála programů založených na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu.

Více než 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách. 

„U dětí, které vyrůstají v prostředí pozitivního rodičovství, je pravděpodobnější, že rozvinou dovednosti, které potřebují, aby se jim dobře vedlo ve škole, aby navázaly přátelství a měly dobrý pocit samy ze sebe,“ říká profesor Sanders. 

„Je také mnohem méně pravděpodobné, že se u nich v pozdějším věku rozvinou behaviorální nebo emocionální problémy. Zároveň se rodiče, kteří používají pozitivní rodičovské dovednosti, cítí v každodenním rodinném životě jistěji a schopněji. Také jsou méně ve stresu a méně trpí depresemi a mají se svými partnery méně neshod v oblasti výchovy“, dodává.  

Triple P byl navržen jako zdravotní přístup k rodičovství s cílem oslovit co nejvíce lidí. Je využíván ve více než 25 zemích po celém světě. Získal řadu mezinárodních ocenění, včetně australského vládního ocenění pro prevenci násilí. V České republice od roku 2021 probíhá pilotní fáze zaměřená na rodiče dětí ve věku 6 až 12 let pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a evropských fondů.