Novela nařízení vlády č. 463/2013Sb., o seznamech návykových látek

Vytvořeno: 26. 2. 2018 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že nařízením vlády č. 30/2018 Sb. bylo novelizováno nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 8. března 2018.