Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nová mapová aplikace 2022

Vytvořeno: 7. 11. 2023 Poslední aktualizace: 6. 2. 2024

Dne 6. listopadu 2023 byla na Geoportálu Ministerstva zdravotnictví zveřejněna Hluková mapa 2022, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, která byla pořízena pro:

  • hlavní silnice, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok,
  • hlavní železnice, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok,
  • hlavní letiště s více než 50 000 vzlety nebo přistáními za rok (Letiště Václava Havla Praha)
  • a pro aglomerace, které určí členský stát, tedy Česká republika, kterými jsou:

o Praha,
o Brno,
o Ostrava,
o Plzeň,
o Olomouc,
o Liberec
o a Ústí nad Labem – Teplice.

Nezbytnými daty pro hlukové mapování jsou data z oblasti dopravy, zeměměřictví, demografické statistiky a v neposlední řadě i akustiky. Zpracovatelem dat je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Cílem strategického hlukového mapování je regulace hluku ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných chráněných budov nebo obydlených oblastech.

Na základě výstupů ze strategického hlukového mapování budou návazně Ministerstvem dopravy a krajskými úřady (dále i „pořizovatelé“) zpracovány tzv. akční plány. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku. Opatření v rámci akčního plánu jsou na volném uvážení příslušných pořizovatelů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších kritérií zvolených členským státem, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním tzv. kritická místa („hot spots“).

Více informací o strategickém hlukovém mapování naleznete ve story mapě.

V případě nefunkčnosti map se obracejte na: Ing. Pavel Junek, NRL pro komunální hluk, pavel.junek@zuova.cz
Mgr. Ondřej Fries, MZ, ondrej.fries@mzcr.cz