Nová Koncepce ošetřovatelství

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Dne 27. dubna 2021 byla vedením Ministerstva schválena nová Koncepce ošetřovatelství, která vyjde v nejbližším čísle Věstníku Ministerstva (č. 6/2021). Jedná se o dokument, který zcela nahrazuje stávající Koncepci ošetřovatelství, která byla vydána v roce 2004.

Koncepce má za cíl popsat současný stav českého ošetřovatelství, nastínit jeho vývoj v následujících letech a prostřednictvím jednotlivých strategických cílů navrhnout postupy směřující k poskytování efektivní ošetřovatelské péče a posílení postavení sester ve společnosti. Z hlavních, globálních cílů je koncepce zaměřena především na vzdělávání a praxi založené na spolupráci všech zainteresovaných stran, bezpečnou úroveň personálního obsazení a kvalitu ošetřovatelské péče a na posílení postavení sester.

Koncepce ošetřovatelství je výsledkem spolupráce Ministerstva zdravotnictví České republiky se všemi klíčovými zainteresovanými stranami.

 

K dispozici je k nahlédnutí ZDE