Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

Vytvořeno: 18. 3. 2016 Poslední aktualizace: 12. 4. 2021

V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena povinnost notifikovat kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie.

Pro účely notifikace byl spuštěn Evropský portál notifikace kosmetických přípravků (CPNP). Podrobné informace včetně potřebných odkazů naleznete v českém manuálu pro CPNP. V CPNP musejí být notifikovány všechny kosmetické přípravky, které se vyskytují na trhu EU. Dřívější národní notifikace (v České republice notifikace v registru kosmetických prostředků IS KOPR) nejsou již platné.

Vzhledem k tomu, že CPNP je systém Evropské komise, je technická podpora organizována na úrovni Evropské komise. Odpověď na časté dotazy lze nalézt, případně zadat nový dotaz v anglickém jazyce, prostřednictvím tohoto webového formuláře.

V Praze, dne 23. července 2012, poslední aktualizace 24. října 2016

Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR