Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2018 jsou vyhlášeny

Vytvořeno: 21. 9. 2018 Poslední aktualizace: 21. 9. 2018

V pondělí 3. prosince, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, udělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dvě ocenění. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru, pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, ve Španělském sále Pražského hradu.

Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů, která bude letos udělena již po třiadvacáté. Získává ji osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. 

Druhým oceněním je Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Cena má již třináctiletou tradici a je určena osobnosti, především z řad odborníků, která se podílela na rozvoji nových druhů zdravotní či zdravotně sociální péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR.

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a právnické osoby. Návrh je možné podat pouze písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu. Návrhy musí být doručeny nejpozději 20. října 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb – oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky, ID DS MZČR: pv8aaxd.

Případné podrobnější informace podá Renáta Jeřábková, tel.: 224 972 224, e-mail: renata.jerabkova@mzcr.cz