Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2017 vyhlášeny

Vytvořeno: 14. 9. 2017 Poslední aktualizace: 14. 9. 2017

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík udělí 3. prosince 2017 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě ocenění. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.

Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, která má více než dvacetiletou tradici a je určena osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. Její udělení není vázáno na zdravotní postižení.

Druhým oceněním je Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ta má již více než patnáctiletou tradici a je určena osobnosti především z řad odborníků, kteří se podílí na rozvoji nových druhů zdravotní, resp. zdravotně sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a právnické osoby, návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a dále zdůvodnění návrhu. Návrhy musí být doručeny nejpozději 20. října 2017 na Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Případné podrobnější informace podá Mgr. Stanislava Kottnauerová, tel.: 224 972 701, e-mail: stanislava.kottnauerova@mzcr.cz.