New Haven Recommendations

Vytvořeno: 13. 1. 2017 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

V rámci 24. Mezinárodní HPH konference, která se konala v 8. – 10. června 2016 v New Havenu v Connecticutu, USA byl vyvinut zcela nový politický dokument programu HPH.

Tzv. Newhavenská doporučení identifikují specifické strategie a akce, které jsou nezbytné pro efektivní spolupráci s pacienty, jejich rodinami a občanskou veřejností a pro jejich aktivní zapojení. Cílem toho dokumentu je povznést pozici pacientů, rodin a občanů na zásadní roli při formování zdraví-podporující zdravotnictví a zdravotní péči.

Newhavenská doporučení jsou určena pro:

  • nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, zejména pro všechny členy mezinárodních, národních a regionálních sítí HPH;
  • pacienty, rodiny a občany, jejich obhájce a – obecněji – zástupce uživatelů zdravotní péče a organizací sdružujících pacienty;
  • lékaře všeho druhu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních a rovněž neformální poskytovatele zdravotní péče / pečovatele;
  • financovatele a vedení nemocnic a zdravotnických středisek;
  • vlády, politiky, veřejné činitele a zástupce komunit.

Vizte prosím níže dokument v původním anglickém nebo českém znění.

Přílohy