Nemocnice Strakonice, a.s.

Vytvořeno: 28. 7. 2022 Poslední aktualizace: 18. 8. 2023

Nemocnice Strakonice, a.s. má ambici patřit mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení, dobře vnímané laickou i odbornou veřejností, přívětivé pro své klienty i zaměstnance. Má své pevné místo v regionální síti nemocnic Jihočeského kraje s přesahem i do Plzeňského kraje. Disponuje základními a několika specializovanými obory, ve kterých poskytuje lůžkovou i rozsáhlou ambulantní péči.

Dobrovolnický program je v naší nemocnici realizován od roku 2022. Jeho cílem je zejména zvýšení kvality našich služeb, které poskytujeme a dále emocionální a psychosociální podpora pacientů a naplnění jeho volného času. Dobrovolnický program současně přináší více lidského kontaktu a posiluje duševní pohodu pacienta.

Ze zkušeností poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají dobrovolnický program již zaveden, je prokázáno, že dobrovolník, člověk, který přichází ze „zdravého světa“, může vnést do zdravotnického zařízení mnoho lidského kontaktu, aby překlenul pacientovy náročné chvíle na nemocničním lůžku. Dokáže posílit jeho duševní pohodu a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení, především v oblasti rehabilitace. Dobrovolník může svým tvůrčím způsobem pomoci pacientovi nejen při krátkodobé hospitalizaci, ale i v případě trvalých následků, doživotního handicapu nebo i v bilancování a naplnění zbývající části života.

Pro dobrovolníky je pak nutné nejprve zajistit jejich řádnou přípravu a vzdělání, aby měli energii a schopnosti, takto druhým lidem pomáhat.

Program je v současné době zaměřen na pacienty z oddělení následné péče, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni. Dobrovolníci mohou nabídnout různé aktivity, od komunikačních aktivit (povídání, čtení, zpívání), hraní her, výtvarné aktivity, po doprovod na vycházky v areálu nemocnice. Speciálně vyškolení dobrovolníci mohou nabídnout také zooterapii, s jejich vlastním zvířetem (pes, kočka, králík aj). Výběr aktivity vždy záleží na aktuálním stavu a naladění pacienta.

 

Chcete se přidat k naší skupině dobrovolníků ve zdravotnictví?  

Dobrovolník by měl být starší 18 let, s čistým trestním rejstříkem a zdravotně způsobilý pro výkon dobrovolnické služby. Dobrovolník by měl mít chuť věnovat část svého volného času našim pacientům a být schopen s nimi aktivně strávit tento čas. Dále by měl být schopen respektovat pravidla dobrovolnického programu a provozní řád Nemocnice Strakonice, a.s.

 

Kontakt

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice, www.nemocnice-st.cz
Koordinátorka dobrovolníků ve zdravotních službách: Mgr. Petra Hoblová, tel.: 722 977 017, e-mail: dobrovolnici@nemst.cz