Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Vytvořeno: 25. 7. 2022 Poslední aktualizace: 18. 8. 2023

Dobrovolnický program ve zdravotnictví probíhá v nemocnici Pelhřimov již od roku 2004. Smyslem programu je nejen zlepšení kvality péče o pacienty, ale i aktivizace, motivace, seberealizace a psychická pohoda hospitalizovaných pacientů.

Dobrovolníci tráví volný čas s pacienty, usnadňují jejich zapojení do běžného života. V nemocnici Pelhřimov dochází dobrovolníci převážně na oddělení dlouhodobě nemocných a na dětská oddělení. Dále se zapojují do aktivit v rámci podpory zdraví pacientů a zaměstnanců, v očkovacím centru. Mezi pravidelné aktivity u pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných patří čtení, povídání si, procházky, ale také jednorázové akce jako je masopust, tradiční zdobení perníčků v předvánočním čase, výroba dekorací, výroba přáníček, posezení s harmonikou. Na dětském oddělení se dětem čtou pohádky, odpoledne se s nimi hrají deskové hry či se s nimi vyrábí ve výtvarných dílnách.

Pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost, neváhejte nás kontaktovat.

Každý, kdo má chuť pomáhat druhým a zejména našim hospitalizovaným pacientům je vítán. Konkrétní poptávané činnosti jsou uveřejněné na našich Dobrovolnictví | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (hospital-pe.cz).

Kontakt

Dobrovolnický program Pírko Nemocnice Pelhřimov – koordinátorky dobrovolnictví ve zdravotních službách
Pavla Hrdoušková DiS. kontakt: 731 619 185, e-mail: phrdouskova@nempe.cz
Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. kontakt: 734 439 161, e-mail: pfridrichovska@nempe.cz

FOKUS Vysočina – koordinátorka dobrovolnictví ve zdravotních službách
Hana Marková kontakt: 606 029 727, e-mail: Hana.Markova@fokusvysocina.cz