Upozornění hlavní hygieničky ČR na nebezpečné potraviny: Jahody zn. náš statek, EVEREST

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 26. 7. 2020

Varování před konzumací potraviny

„Jahody“

Zn. náš statek, EVEREST

hluboce zmrazené ovoce, hmotnost 1 kg

šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022

prodávající: Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Praha 11 – Chodov

distributor/dovozce: Czech Frost s.r.o., Dýšina 408, Dýšina

Hlavní hygienička ČR varuje před konzumací potraviny podezřelé z nebezpečnosti s názvem „Jahody“ obchodní značky náš statek nebo EVEREST, hluboce zmrazené balené v plastové folii o hmotnosti 1 kg, šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022. V České republice je potravina distribuována společností Czech Frost s.r.o., Dýšina 408, Dýšina, do provozoven společnosti Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Praha 11 – Chodov.

V rámci epidemiologického šetření osob, které onemocněly virovou hepatitidou typu A, provedeného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, byl prokázán úzký vztah mezi konzumací mražených jahod obchodní značky náš statek nebo EVEREST, šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022, nakoupených v prodejnách společnosti Iceland Czech a.s., a vznikem onemocnění virové hepatitidy typu A (žloutenky typu A).

Inkubační doba onemocnění je 15-50 dní, průměrně 28 dní. Mezi první projevy žloutenky typu A patří teplota, nevolnost, nechutenství, únava, pobolívání pod pravým žeberním obloukem, bolest břicha a celková slabost. V další, akutní fázi nemoci dochází ke zhoršení potíží a typickým projevům: zežloutnutí kůže a očí, ztmavnutí moči, vylučování světlé stolice a extrémní únavě.

Hygienickou stanicí hlavního města Prahy bylo vydáno předběžné opatření ke snížení zdravotního rizika spojeného s uváděním nebo dodáváním na trh, do oběhu, distribucí, prodejem, nabízením a vystavováním výrobku provozovateli řetězce prodejen Iceland právnické osobě Iceland Czech a.s., se sídlem Leopoldova 2138/16, 149 00 Praha 11 – Chodov, IČO: 01955861, spočívající v zákazu prodeje, nabízení a vystavování výrobku podezřelého ze zdravotní závadnosti a to „Jahody mrazené společností Czech Frost s.r.o., Dýšina 408, Dýšina“.

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje vzhledem k možným vážným zdravotním dopadům na lidské zdraví konzumaci mražených jahod šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022 za bezpečné, a varuje před jejich konzumací. Spotřebitelům doporučujeme zakoupené mražené jahody uvedených šarží vrátit společnosti Iceland Czech a. s.

Přílohy