Stanovení nebezpečného výrobku: triko FOX, JUNIOR, 158

Vytvořeno: 21. 2. 2023 Poslední aktualizace: 21. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

triko FOX, JUNIOR, 158
údaje na dolepené etiketě: OUDR TRIKO KR FOX 158 lila, OUDR-J04-FOX-158-409
EAN kód: 8592406232649


Výrobce, distributor/ země původu:
Klimatex a.s., Pražská 1088/55a, 679 61 Letovice, IČO: 27734528, www.klimatex.eu/ Česká republika
Prodejce: Klimatex a.s. – výrobek byl stáhnutý z prodeje
(prodejna: OD LASO, Masarykovo náměstí 15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava )

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena ve výrobku, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K expozici DEHP dochází při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že výrobek obsahuje DEHP v množství 1,37 ± 0,55 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevný textilní výrobek, triko s krátkým rukávem s aplikací na předním díle (např. s motivem hlavy lišky), velikost trika je 158. Na předním díle je ve spodní části stříbrná aplikace, na vnitřním díle je uveden text a velikost výrobku (JUNIOR, 158). Ve vnitřním švu trika je přišitý textilní štítek s údajem složení výrobku, údajem o výrobci, s českými a anglickými texty, týkající se použití a údržby výrobku a s grafickými pokyny pro údržbu. K výrobku je připevněn papírový štítek s údajem o výrobci, EAN kódem,s  názvem výrobku (OUDR TRIKO KR FOX 158 lila), kódem OUDR-J04-FOX-158-409, s českými a anglickými texty popisující vlastnosti výrobku a grafické znázornění ženy a mužů při sportu. Triko je bez dalšího značení.