Stanovení nebezpečného výrobku: tetovací barva DYNAMIC VIKING INK DARK GREEN

Vytvořeno: 24. 5. 2023 Poslední aktualizace: 24. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky olovo obsažené ve výrobku:

tetovací barva DYNAMIC VIKING INK, DARK GREEN
údaje dle značení: LOT-DG-002-D1
EAN kód:

Výrobce/ země původu: Španělsko
Distributor dle značení: MAIMI PAINT,C/Ciudad de Sevilla 5,N-3C,46988,Paterna,Valencia, Spain
Prodejce: Nordic Tattoo Supplies, Varasjoenkatu 5, 81700 Lieksa, Finland (internetová prodejna)

Riziko chemické látky olovo, která byla laboratorně potvrzena v tetovací barvě, spočívá v toxicitě pro orgány jako je mozek, játra, ledviny a kosti. Při opakované malé expozici se ukládá v zubech a kostech a může způsobit bolesti břicha, břišní křeče, změny nálad, poruchy spánku, necitlivost i brnění končetin, anémii nebo dysfunkci ledvin. U dětí je opakovaná expozice olovu příčinou mentálního postižení. U dospělých jedinců je dále rizikem pro potrat nebo předčasný porod a vede k rozvoji neplodnosti. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že tetovací barva obsahuje olovo v množství 0,000106 % hm. v odebraném vzorku ± 25 %. To nesplňuje limit 0,00007 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s dodatkem 13 položky 75 Seznamu látek se specifickými koncentračními limity přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Tetovací barva v lahvičce o objemu 30 ml se samostatným prodejem, bez dalšího obalu. K lahvičce je přiložen samolepicí štítek s popiskem v různých jazycích vč. českého. Lahvička je černé barvy s černým plastovým víčkem. Kolem celé plochy lahvičky je holografická etiketa zobrazující na přední straně nápis DYNAMIC s logem vikingské helmy, názvem COLOR CO. a odkazem na internetové stránky výrobce www.dynamiccolor.com. Zadní strana etikety obsahuje informace o použití pigmentu, bezpečnostní informace, informace o recyklaci, distributorovi, seznam ingrediencí, objem, šarže, datum expirace (to vše v anglickém jazyce) a další označení CI 77891, CI 19140, CI 42090 a QR kód s popiskem Security Seal, Quality Label a ozn. VIKING INK.