Stanovení nebezpečných výrobků – sady plastových nehtů K.nail, Art Nails a (C) Friendy

Vytvořeno: 27. 8. 2012 Poslední aktualizace: 27. 8. 2012

    

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky tyto sady plastových nehtů
 
1. Art Nails, Natural, NO.KP-801
NEW, 10 Different sizes Cut-Out
2. K.nail®, Nail Art, ITEM:NO.KP-601
Professional Quality, Beautiful nails of Charming Ladies
3. K.nail®, Art Nails, NO.KP-805
NEW, Professional Quality
4. © FRIENDY
všechny ostatní nápisy na výrobku jsou pouze v čínštině
5. K.nail ®, Nail Art, ITEM:NO.KP-603
New Design, Beautiful Nails of Charming Ladies, Professional Quality
6. K.Nail ®, Art Nails, Natural
Salon results every time
7. K.nail®, Art Nails, NO.KP-800
NEW, 10 Different sizes Cut-Out
 
Výrobce/ dovozce: neuvedeni
 
Země původu:   Čína (výr. 1, 3, 6 a 7), u ostatních výrobků neuvedena
 
Distributor: AVI UNIE s.r.o., Pátkova 831, 182 00 Praha 8 − Libeň, IČ: 28511794;
Transcotex s.r.o., Tatarkova 729/10, 149 00 Praha 4 − Háje, IČ: 27580679;
firmy jsou nedohledatelné / u výrobků č. 1, 3 a 4 distributor neuveden
Prodejci:  
Nghia Nguyen Thi, náměstí karla IV. 177, 362 21 Nejdek, IČ: 65583213
(provozovna: Potraviny − Večerka, Nádražní 114, 362 21 Nejdek) (výrobky č. 1 − 3)
Thao Duong Thi, Pivovarská 28, 346 01 Horšovský Týn – Velké Předměstí, IČ: 71999493
(provozovna: ASIA obchodní dům, Moskevská 910/5, 360 01 Karlovy Vary) (výr. č. 2, 5−7)
Dinh Phu Pham, Sídliště 694, 357 01 Rotava, IČ: 64689956
(provozovna: p.O POTRAVINY, Sídliště 694, 357 01 Rotava) (výrobek č. 4)
 
Popis: Jedná se o sady barevných plastových nehtů na ruce a lepidla v oranžové (výr. 1 − 3, 5 − 7) nebo červené 5 cm dlouhé tubě (výr. 4, 6 a 7). Mimo výrobku č. 4 jsou nehty s lepidlem uzavřeny v celofánu a všity do papírové skládačky. Skládačka u výrobků 2 −3 a 5 −7 je opatřena obdélníkovým průhledem. Skládačky jsou různě dekorovány. Na přední straně skládaček je uveden v angličtině název výrobku, na zadní straně jsou uvedeny instrukce k používání výrobků včetně varování (vše v angličtině). Pokud jsou uvedeny kód výrobku a země původu, pak jsou tyto informace umístěny na různých místech papírové skládačky. Velikost balení je 7 × 5,5 cm (výr. 1) nebo 8 × 5,5 cm (výr. 2 −3, 5 − 7). Odlišně je balen výrobek č. 4. Odlamovatelné nehty jsou zajištěny barevnou dekorovanou papírovou skládačkou a společně s lepidlem jsou uzavřeny v celofánovém závěsném sáčku. Skládačka i nehty jsou zdobeny obrázky šperků. Velikost balení je cca 22 × 9,5 cm (samotná skládačka 17,5 × 8,5 cm). Nápisy na skládačce jsou pouze v čínštině, jediný čitelný text je „© FRIENDY“. Složení všech výrobků je uvedeno pouze na tubě s lepidlem.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedených vzorků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádějí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy