Stanovení nebezpečných výrobků – sady plastových nehtů K.nail a Lameila

Vytvořeno: 20. 6. 2012 Poslední aktualizace: 20. 6. 2012

     

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky tyto sady plastových nehtů:
 
1. K.nail, Artbrush Nails, kód KP-0801
Salon Quality
2. K.nail, Nail Art, by MAGNETIC
3. K.nail ®, Nail Art, NO.KP-10716
Professional Quality
4. Lameila (tm), Naneste, 8803#
 
Výrobce: neuveden (pouze u výrobku č. 4 je na obale uveden uvedeno „MOENÉ s.r.o., B. Nemcové 1236, 743 58 přbor“ − firma neexistuje)
Země původu: neuvedena (s výj. výrobku č. 3 − Čína)
Dovozce: neuveden
Distributor: VULTURE Trade s.r.o., Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 24841498 (dle faktur u výrobků č. 1 a 3 ; firma je nedohledatelná),  u výrobků č. 2 a 4 distributor neuveden
Prodejci:  
Thu Lai Van, U Trati 347/52, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice, IČ: 63506190 (výr. č. 4)
Thin Nguyen Van, Osvobození 1187/61, 350 02 Cheb, IČ: 62622846 (výr. č. 1 a 2)
Men Do Thi, Staroměstská 24, 357 35 Chodov, IČ: 61514420 (výr. č. 3)
 
Popis: Jedná se o sadu barevných plastových nebo také čirých (výrobek č. 4) nehtů na ruce s dekorem a lepidla v 5 cm dlouhé červené (výrobky 1 a 3) nebo oranžové tubě (výr. č. 2 a 4). Nehty s lepidlem jsou uzavřeny v celofánu a všity do papírové skládačky. Velikost balení je cca 7 × 5,5 cm (výr. 1−3) a 8 × 5,5 cm (výr. 4). Skládačka výrobku č. 4 je na čelní straně opatřena průhledem. Přední strana skládaček je různě zdobena. Na zadní straně skládaček u výrobků č. 1 − 3 jsou pokyny k použití a varování v angličtině. U výrobku č. 3 je navíc uvedena země původu (MADE IN P.R.C. – vyrobeno v Číně) a různé grafické symboly.  U výrobku č. 4 jsou návod a upozornění v češtině, včetně uvedení smyšleného výrobce, značky CE a věty: „Spˇotrebujte nejlépe do data uvedeného na obalu“. Složení výrobků je uvedeno pouze na tubě s lepidlem.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedených vzorků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádějí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel. 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy