Stanovení nebezpečných výrobků – sady plastových nehtů French Nail a  Meijiaer

Vytvořeno: 22. 6. 2012 Poslední aktualizace: 22. 6. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky tyto sady plastových nehtů
 
1. French Nail
Nail Art Collection, PROFESSIONAL QUALITY, ABELLA NAILS
2. MEIJIAER, ART NAIL, HOIOGRAM NAIL
PORFESSIONAL, Utility Model Licence
3. Meijiaer, Naneste, FO MASPERA®, EAN: 8591098202770
 
Výrobce: neuveden (pouze u výrobku č. 3 je na obale uveden uvedeno „MOENÉ s.r.o., B. Nemcové 1236, 743 58 přbor“ − firma neexistuje)
 
Země původu/ Dovozce/Distributor:  neuvedeno
 
Prodejci:  Thu Lai Van, U Trati 347/52, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice, IČ: 63506190 (výr. č. 1 a 2)
                   Men Do Thi, Staroměstská 24, 357 35 Chodov, IČ: 61514420 (výr. č. 3)
 
Popis: Jedná se o sadu plastových čirých (výrobky č. 1 a 2) a bílých (výr. č. 3) nehtů na ruce s dekorem (výr. č. 1 a 2) a lepidla v 5 cm dlouhé modré s obrázkem červené růže. Nehty s lepidlem jsou uzavřeny v celofánu a všity do papírové skládačky s průhledem. Velikost balení je cca 8 × 5,5 cm. Přední strana je různě zdobena. Na zadní straně skládaček jsou pokyny k použití a varování v angličtině (výr. č. 1 a 2) a v češtině (výr. č. 3). Složení výrobků je uvedeno pouze na tubě s lepidlem. Na přední straně skládačky výr. č. 3 je uveden smyšlený výrobce, značka CE a text „Sˇpotebujte nejlépe do data uvedeného na obalu“, na zadní straně pak text „TELEFTAX:kavoní 378“.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedených vzorků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádějí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

 

 

Přílohy