Stanovení nebezpečných výrobků – sady plastových nehtů Art Nails

Vytvořeno: 30. 8. 2012 Poslední aktualizace: 30. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky tyto sady plastových nehtů

   
1. Art Nails, LaMeiLa®,, kód 2611
Professional Nail Color & Nail Art System
2. Art Nails, NO.KP-801
NEW, Natural, 10 Different sizes, Cut − Out
 
 
Výrobce / Dovozce / Distributor: neuvedeni
 
Země původu:   Čína
 
Prodejci:  
Thanh Tran, nám. Lužické 386/1, 408 01 Rumburk, IČ: 61559261
(Tržnice Žitavská 72, 471 54 Cvikov) (výrobek č. 1)
Mi Dong Van, Revoluční 153, 471 27 Stráž p. Ralskem, IČ: 67227970
(Tržnice Revoluční 153, 471 27 Stráž p. Ralskem) (výr. č. 2)
 
Popis: Jedná se o sady barevných plastových nehtů na ruce s dekorem a lepidla v oranžové 5 cm dlouhé tubě. Nehty s lepidlem jsou uzavřeny v čirém plastovém sáčku a všity do kartonu. Karton je zepředu v různém barevném provedení. Na přední straně skládaček je uveden v angličtině název výrobku, na zadní straně jsou uvedeny instrukce k používání výrobků včetně varování (vše v angličtině), event. také další značení (např. země původu). Složení všech výrobků je uvedeno pouze na tubě s lepidlem.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedených vzorků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádějí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy