Stanovení nebezpečných výrobků – sady plastových nehtů Art Nails-Art Nail-K.nail-Shi Yun

Vytvořeno: 29. 8. 2012 Poslední aktualizace: 29. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky tyto sady plastových nehtů

 
1. K.nail, Nail Art, KP-0804
NEW, Professional quality, The most fashionable…
2. Art Nail, LaMeiLa, ShiShangMeiJia, EAN: 7680190006445
Utility Model Licence
3. Art Nails, La mei la®,, EAN: 6977918280852
NEW, 12 PCS Designer Nails
4. Shi Yun, THE FASHION NAIL, EAN: 7680190006445
 
 
Výrobce / Distributor: neuvedeni
 
Dovozce: neuveden; s výj. výr. 3, kde je uvedena neexistující firma L&N s.r.o.
 
Země původu:   Čína; u výrobku č. 1  neuvedena
 
Prodejci:  
Thanh Hoang Minh, Hartigova stezka 288, 468 41 Tanvald, IČ: 43248233
(provozovna: Tržnice, Krkonošská 327, 468041   Tanvald) (výrobek č. 1)
Minh Thu Duong Thi, Valdštejnovo náměstí 33, 506 01 Jičín − Staré Město, IČ: 27462099
(provozovna: Tržnice, Nádražní 152, 513 01 Semily) (výr. č. 2 − 4)
 
Popis: Jedná se o sady barevných (výr. 1), průhledných s dekorem (výr. 3) nebo průhledných s dekorem i bez dekoru (výr. 2 a 4) plastových nehtů na ruce a lepidla v oranžové 5 cm dlouhé tubě. Mimo výrobku č. 3 jsou nehty s lepidlem uzavřeny v čirém plastovém sáčku a všity do kartonu. Karton je zepředu v různém barevném provedení. Na přední straně skládaček je uveden v angličtině název výrobku, na zadní straně jsou uvedeny instrukce k používání výrobků včetně varování (vše v angličtině), event. také další značení (např. země původu). Jednotlivé sáčky výrobků č. 2 a 4 jsou po 12 baleních zasunuty do kartonu velikosti A4. Celý karton je vložen do průhledného plastového sáčku se samolepící etiketou. Odlišně od ostatních je balen výrobek č. 3. Nehty s lepidlem jsou uzavřeny v čirém plastovém dvojdílném prolisu a vsunuty do papírové skládačky s průhledem srdcového a obdélníkového tvaru. Velikost balení je cca 9 × 7 cm.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedených vzorků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádějí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy