Stanovení nebezpečných výrobků – dětských melaminových souprav

Vytvořeno: 22. 12. 2007 Poslední aktualizace: 22. 12. 2007

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 6 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné následující výrobky:

Fotografie melaminových výrobků, stanovených jako nebezpečné:

Dětské melaminové soupravy

Přílohy