Stanovení nebezpečných potravinářských výrobků

Vytvořeno: 21. 12. 2007 Poslední aktualizace: 21. 12. 2007

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad příslušný podle § 16 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky, vyrobené ve výrobně provozovatele potravinářského podniku Nové lahůdky Sixta, s.r.o. Římanova 27, 719 000 Ostrava – Kunčice dne 8.12.2006, označené:… (celý text hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., včetně označení obou výrobků a jejich fotografií – viz přílohy).

Přílohy

Typ souboru: pdf
salaty_text.pdf (129,85 KB)
Typ souboru: doc
salaty.doc (512,00 KB)