Stanovení nebezpečného výrobku: DRINKING MUG, COLLECTION TO GO, TRAVEL MUG

Vytvořeno: 1. 4. 2022 Poslední aktualizace: 8. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

DRINKING MUG, COLLECTION TO GO, TRAVEL MUG

EAN kód: 8719987665547

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: AM/63 P.O.BOX 37211, 1030 AE, AMSTERDAM, Nizozemsko

Distributor dle nabývacího dokladu: Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717

Prodejce: Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717(výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Různobarevný cestovní bambusový hrnek s dekorem na vnější straně (např. obrázky květin, listů, barevných obrazců), vnitřní strana a spodní část hrnku je béžové barvy, o objemu 425 ml, s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití a s vylisovaným textem (CAUTION CONTENTS HOT) a barevnou silikonovou objímkou. Bambusový hrnek je vložen do hnědé papírové skládačky, na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (DRINKING MU, COLLECTION TO GO, TRAVEL MUG), údaj o objemu a obrázek bambusového výhonku. Na bočních stranách jsou uvedené texty (TRAVEL MUG, COLLECTION TO GO, EXCELLENT®EH HOUSEWARE), český název výrobku (HRNEK NA PITÍ S VÍČKEM), další cizojazyčné názvy výrobku a obrázek bambusového výhonku. Na horní straně jsou uvedené anglické texty (TRAVEL MUG, COLLECTION TO GO, EXCELLENT®EH HOUSEWARE), na spodní straně skládačky je uveden údaj o dovozci, o zemi původu, EAN kód, produktové číslo výrobku 364629, symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), symbol nevhodnosti použití výrobku do myčky nádobí, symbol nevhodnosti výrobku do mikrovlnné trouby, symbol nevhodnosti výrobku do kuchyňské trouby, symbol Zeleného bodu a cizojazyčná upozornění o uschování adresy dovozce.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.