Stanovení nebezpečného výrobku: Zvířátko nafukovací (kačenka)

Vytvořeno: 2. 9. 2016 Poslední aktualizace: 2. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Zvířátko nafukovací, ITEM NO:F23 2D6*600 (kačenka)

EAN: 8592310015017 (kód patří firmě ADITIVA CZ s.r.o.)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: YDD TRADE, s.r.o., Příčná II. 885, 252 42 Jesenice, IČ: 01963392 

(provozovna: A 2, Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice)

Prodejce: Ludmila Doležalová, Mírové náměstí, 411 45 Úštěk – Vnitřní Město, IČ: 72611723

(prodejna: BAZAR-ZASTAVÁRNA, Mírové nám. 38,  411 45 Úštěk)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V měkčené části hračky byl zjištěn DEHP v množství 22,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Nafukovací hračka (kačenka) z měkčeného plastu. Rozměry výrobku po nafouknutí jsou cca 40 × 30 cm. Výrobek byl prodáván balený v mikrotenovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou. Na etiketě se nachází název výrobku (zvířátko nafukovací), kód výrobku, čárový (EAN) kód patřící jiné firmě (ADITIVA CZ s.r.o.), uvedení země původu, nevyplněná kolonka dovozce (uvedeno pouze: CESKA REPUBLIKA), české a slovenské varování před nebezpečím spolknutí malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy