Stanovení nebezpečného výrobku: XIUZILM MASK, Miracle Black Mask

Vytvořeno: 12. 4. 2018 Poslední aktualizace: 12. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

XIUZILM MASK, Miracle Black Mask

EAN kód: 6936540868760 (neexistuje)

 

Výrobce / Země původu: neuvedeno

Distributor: www.slevoslav.cz, ESCADON. LTD, Office Q, 35a Astbury Road, London, United Kingdom, SE15 2NL

Prodejce: www.hooc.cz, Filip Holcman, Fibichova 100/18, 250 91 Zeleneč, IČO: 87531381

 

Popis: Pleťová maska v černé plastové tubě s  uzávěrem. Na přední straně jsou uvedeny texty (XIUZILM MASK, Miracla Black Mask), na zadní straně je uveden nominální obsah výrobku, nápis XIUZILIANGMEI a cizojazyčné texty. Tuba je vložena do papírové skládačky černé barvy se stříbrným a bílým potiskem textů. Na přední a zadní straně skládačky jsou uvedené texty identifikující výrobek, nominální obsah a cizojazyčné texty (včetně seznamu ingrediencí). Na boční straně je uveden návod použití v anglickém jazyce a neexistující EAN kód. Na druhé boční straně je nalepena bílá etiketa s českými texty s popisem funkce výrobku a na horní straně skládačky je uveden číselný údaj doby trvanlivosti. Nejsou splněny legislativní požadavky na značení kosmetického přípravku, není předepsaným způsobem uvedeno datum minimální trvanlivosti, seznam přísad, chybějící jakékoliv povinné české texty (např. zvláštní upozornění týkající se použití a zvláštní upozornění pro profesionální použití), chybí identifikace odpovědné osoby.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obale, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obale nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy