Stanovení nebezpečného výrobku: XEPLORE EAU DE PARFUM, REF: OLU720

Vytvořeno: 22. 3. 2018 Poslední aktualizace: 22. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

XEPLORE, EAU DE PARFUM, NATURAL SPRAY VASORISATEUR, REF:OLU720

EAN kód: 6937372259436 (neexistuje)  

 

Výrobce / Země původu: : ONLYOU COSMETICS CO.LTD, Charistic Industrial Garden, zhongshan, Huangzhai, Pujiang / Čína

Distributor / dovozce: neuvedeno

Prodejce: WIN COMPLET s.r.o., Nad Smetankou 221/5, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČO: 05576733  prodejna: Svět textilů – obuvi, Šumperská 1476, 783 91 Uničov)

 

Popis: Parfémovaná voda nažloutlé barvy ve skleněném, hranatém flakonu s motivem 9 černých kostek uspořádaných ve 3 řadách a 3 sloupcích, s mechanickým rozprašovačem a uzávěrem stříbrné barvy. Na přední straně flakonu je uveden název výrobku „XEPLORE“, na spodní straně flakonu je nalepena etiketa s texty (Xeplore eau de parfum natural spray vaporisateur) a údajem o jmenovitém obsahu. Flakon je vložen do papírové skládačky bílé barvy, na přední straně s 9 černými kostkami a s textem identifikující výrobek (XEPLORE, EAU DE PARFUM, NATURAL SPRAY VAPORISATEUR) a s údajem o obsahu. Na zadní straně papírové skládačky je uvedeno logo OLU PERFUMES, seznam přísad, varovné cizojazyčné texty a kód REF:OLU720. Na spodní straně skládačky jsou uvedeny číselné kódy, výrobce, neexistující EAN kód, symbol otevřeného kelímku, recyklační symbol, výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obale, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obale nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy