Stanovení nebezpečného výrobku: Xavax To Go, bambusový tepelně izolační hrnek, 350 ml

Vytvořeno: 25. 2. 2022 Poslední aktualizace: 25. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Xavax To Go, bambusový tepelně izolační hrnek, 350 ml
EAN kód: 4047443422385

Výrobce/ Země původu: neuveden

Distributor dle nabývacího dokladu/ značení: Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, Monheim 86653, Německo, www.xavax.eu

Prodejce: HAMA spol. s r.o., Kšírova 604, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČO: 41602471 (výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popis: Bambusový termohrnek s různobarevným dekorem (např. bílé barvy s obrázkem zeměkoule v bílozelené barvě a s červenou beruškou), o objemu 350 ml, s bílým silikonovým víčkem s otvorem pro pití. Na hrnku je průhledná silikonová objímka a anglický text (OUR PLANET-OUR FUTURE). Termohrnek je vložen do papírové skládačky béžové barvy. Na spodní straně hrnku je uvedený údaj o distributorovi, číslo šarže výrobku (00111249), symbol výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou) a symbol nevhodnosti použití výrobku do myčky nádobí.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.