Stanovení nebezpečného výrobku: WEINICAI (pravděpodobně balzám na rty)

Vytvořeno: 7. 4. 2016 Poslední aktualizace: 7. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

WEINICAI®
(pravděpodobně balzám na rty)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno
Prodejce: Thi Tran Huong, V planinách 241/14, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 03807525 (provozovna: tržnice, Jiráskova 519, 513 01 Semily)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně balzám na rty uložený v plastovém obalu ve tvaru šroubovací kuličky v různých barvách. Na čelní straně plastového obalu je uveden název výrobku WEINICAI®. Jednotlivé kuličky jsou uloženy v blistru. Na obalu není uvedeno povinné značení, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti, číslo šarže, funkce kosmetického přípravku, seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy