Stanovení nebezpečného výrobku: Vybrané výrobky DV Global s.r.o.

Vytvořeno: 11. 1. 2016 Poslední aktualizace: 11. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

 

1/Bílé plastové vidličky „Vidlicka 20ks bila“, ITEM NO:HR-0010, EAN:  8703605000100
(kód neexistuje)

2/ Kitchen Knife, Durable sharp, zn. JinBaiDa (Kuchyňský nůž 9 cm),
ITEM NO: HR-0321, EAN: 8701606000099 (kód neexistuje)

3/ YING GUNS (Nůž kuchyňský 17 cm),
ITEM NO: HR-0348, EAN: 8701606900092 (kód neexistuje)

 

Adresa nebo sídlo výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvedení výrobku na trh v rámci Společenství dle značení/Země původu: DV Global s.r.o., Husovo náměstí 16, 269 01 Rakovník, IČ: 24237540/ (výrobek 1 – Čína, výrobky 2 a 3 – uvedena neexistující země)
Firma DV Global s.r.o. předložila nabývací doklady (faktury) od nedohledatelné společnosti Tenor invest s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha – Josefov, IČ: 24155683
Prodejce: OKSTAR, spol. s r.o., Havlíčkova 18, 266 01 Beroun – Centrum, IČ: 25093991
(provozovna: Libušská, Praha 4)

Popis výrobku: Bílé vidličky jsou baleny v plastovém sáčku, na kterém je anglicky vytištěno jméno země původu (Čína). Oba nože jsou baleny v blistru připevněném na karton. V případě nože Kitchen Knife se na blistru nacházejí různé anglické texty (název a značka výrobku, pokyny k použití a varování, symbol Zeleného bodu a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky). Všechny tři výrobky jsou vybavenou bílou papírovou etiketou s uvedením českého názvu výrobku, neexistující země původu (VYROBENO V CLNE), neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením firmy DV GLOBAL SRO (tato firma také realizovala české značení), symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami.

Odůvodnění:  Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení kovového materiálu).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy