Stanovení nebezpečného výrobku: URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change

Vytvořeno: 11. 1. 2019 Poslední aktualizace: 11. 1. 2019

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

URIAGE EAU THERMALE Bébé 1 er Change

kód/ šarže 801202

EAN kód: 3661434002298

 

Výrobce/ Země původu: Laboratoires Dermatologique d’Uriage, 92200 Neuilly, www.uriage.com/ Francie

Distributor/ Prodejce: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298

(prodejna: Lékárna Dr. Max, OC Fórum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – krém – naplněný v tubě s plastovým uzávěrem. Na obalu výrobku se nacházejí francouzské a anglické texty identifikující výrobek a výrobce, údaj o jmenovitém obsahu, symbol Zeleného bodu, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a cizojazyčné texty týkající se použití výrobku pro děti do oblasti pleny, ve svaru tuby je uvedena doba trvanlivosti (EXP) a kód/ šarže výrobku. Tuba je balena v papírové skládačce s texty identifikujícími výrobce a výrobek včetně jeho složení, jmenovitého obsahu, symbolu Zeleného bodu, symbolu doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Dále se zde nacházejí cizojazyčné texty k použití výrobku a popis funkce (také v češtině) a EAN kód. Uvnitř papírové skládačky je přiložen leták s texty o výrobku ve francouzském jazyce.

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky o-Cymen-5-ol (CAS 3228-02-2) v množství 0,24 ± 0,04 % hm. v přípravku. U výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky odstavce 1 písm. d) článku 14 ve spojení s přílohou V (ref. č. 38) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení se o-Cymen-5-ol  nesmí používat v kosmetických přípravcích v množství, které překračuje nejvyšší koncentraci v přípravku připraveném k použití (0,1 % hm.). Rizikem použití přípravku v případě citlivé či poškozené pokožky, zejména u dětí do 2 let, může být podráždění pokožky až alergická kožní reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy