Stanovení nebezpečného výrobku: tvářenka Meis PROFESSIONAL MAKE-UP, ITEM NO: BH 41321

Vytvořeno: 23. 9. 2016 Poslední aktualizace: 23. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

Meis PROFESSIONAL MAKE-UP, ITEM NO: BH 41321

Krémová tvářenka Miracle Touch, EAN: 8851059413219

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Hao Nguyen, Vítězslava Hálka 1532/2, 434 01 Most, IČ: 40252116 (provozovna: prodejna TyTy Domácí potřeby, Budovatelů 1873/1, 434 01 Most)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – tvářenku různých odstínů růžové barvy v černé plastové krabičce obdélníkového tvaru. Na spodní straně krabičky je nalepena papírová etiketa. Na etiketě je uvedeno číslo šarže, funkce kosmetického prostředku, EAN kód, údaj „datum: 04.2018“, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol (symbol tří šipek v trojúhelníku + PE.PP), symbol vyjadřující nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (přeškrtnutý symbol 0-3). Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad, jmenovitý obsah.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy