Stanovení nebezpečného výrobku: tvářenka EVER-TRUE, Professional make-up

Vytvořeno: 14. 10. 2016 Poslední aktualizace: 14. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

EVER-TRUE, Professional make-up

(pravděpodobně tvářenka)

 

Výrobce/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeno

Prodejce: Mai Hung Do, Na Příkopech 3854/1, 430 01 Chomutov, IČO: 27940187 (prodejna: Obchodní centrum Asia, Ruská 81/10, 430 01 Chomutov)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně tvářenku v hnědém plastovém 2 vrstvém obalu s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s potiskem zlatých květin a uvedením názvu výrobku. Spodní část obalu obsahuje zrcátko a aplikační štětec, vrchní část je tvořena tvářenkou růžové barvy. Na zadní straně obalu je uvedená číslice 4, pravděpodobně číslo odstínu. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), funkce kosmetického přípravku, seznam přísad, šarže, datum minimální trvanlivosti.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy