Stanovení nebezpečného výrobku: tvářenka Ev® CHARMINGBLUSH, PROFESSIONAL MAKE-UP

Vytvořeno: 27. 4. 2016 Poslední aktualizace: 27. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Ev® CHARMINGBLUSH, PROFESSIONAL MAKE-UP

značení dle dolepené etikety: PUDR, ITEM NO:TN18244, VÝROBCE:ČÍNA, Dovozce:ČR, Dovozce:TN-DÁRKY-CZ, EAN: 8418868182448 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Hoi Tran Thi, Jabloňová 2686, 438 01 Žatec, IČ: 62100491 (provozovna: tržnice, 28. října 2745, 470 06 Česká Lípa 6)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – paletu obsahující 4 tvářenky různých barev v kulaté plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Na dně krabičky je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem a kódem výrobku, s neexistujícím čarovým (EAN) kódem, symbolem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbolem recyklace, značkou shody CE a piktogramem výrobku nevhodného pro děti do 3 let. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, seznam přísad, jmenovitý obsah.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy