Stanovení nebezpečného výrobku: tužka na rty Aifeiya® POWERPOINT LIP PENCIL

Vytvořeno: 17. 1. 2017 Poslední aktualizace: 17. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Aifeiya® POWERPOINT LIP PENCIL, CRAYON POUR LES YEUX LONGUE TENUE, AIFEIYA COSMETICS WATER PROOF, 1,2g

(tužka na rty)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuveden/Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: PLEKOZ s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

IČO: 29034205 (společnost byla zrušena a byla soudně nařízena její likvidace – soudní usnesení nabylo právní moci dne 27. 8. 2016, tj. 4 dny po datu, kdy byl vystaven daňový doklad)

Prodejce: Věra Dinh, Part. Svobody 137, 263 01 Dobříš, IČO: 87489881 (provozovna: FILIP TEXTIL – OBUV, Katovická 1307, 386 01 Strakonice I)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně černou automatickou tužku s černým plastovým víčkem. Na výrobku se nacházejí výhradně cizojazyčné texty identifikující výrobek – značka, název, jmenovitý obsah, šarže a datum minimální trvanlivosti. Výrobek není vybaven povinným značením – osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy