Stanovení nebezpečného výrobku: tužka MIDIE PRECISION LIP DEFINER COSMETIC PENCIL

Vytvořeno: 17. 3. 2016 Poslední aktualizace: 17. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

MIDIE® tužka PRECISION LIP DEFINER PERFECT COSMETIC PENCIL BRILLANT

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno
Prodejce: Van Su Nguyen, třída Svobody 815, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 66416116
(provozovna: Potraviny, 783 46 Ústín 71)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – černou tužku s vysunovací černou tuhou, která je zdobená dvěma zlatými pruhy ve střední a koncové části, s černým plastovým víčkem se zlatou linkou, s nápisem „BRILLANT“ a texty „MIDIE® PRECISION LIP DEFINER PERFECT COSMETIC PENCIL, DISTRIBUTED IN CANADA, LE CRAYOU LEVRES.; # LC110E“ a symbolem zeleného bodu. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: název a adresa osoby odpovědné za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), funkce kosmetického přípravku, seznam přísad, datum minimální trvanlivost a číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy