Stanovení nebezpečného výrobku – Turnable Spatula – STOLOVANI, H008, ITEM NO: AH1718864

Vytvořeno: 28. 6. 2013 Poslední aktualizace: 28. 6. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
 
Turnable Spatula – STOLOVANI, H008, ITEM NO: AH1718864
EAN: 6927833188641 (dle nalepené etikety)
 
 
Výrobce dle etikety/Země původu: SMALL-COMMODITIES CITY CO., LTD.  / Čína
 
Dovozce/Distributor: neuvedeni
 
Prodejce: Duong Nguyen Thuy, Novoměstská 343, 537 01  Chrudim – Chrudim II,
IČ: 49336088, provozovna: Textil, obuv, domácí potřeby, Novoměstská 343, Chrudim
 
 
Popis výrobku: Jedná se o víceúčelový výrobek, který díky posuvnému a otočnému mechanismu může sloužit jako kuchyňská obracečka, stěrka či metla. Výrobek se skládá z polyamidové černé obracečky a drátěné obracečky s bílou rukojetí, které jsou spojeny posuvným a otočným kloubem. Výrobek je prodáván připevněn dvěma pásky ke kartonové podložce bez dalšího obalu. Ve vrchní části kartonu je otvor k zavěšení kartonu do regálu. Na čelní barevné straně kartonu je anglický název výrobku a grafické vyobrazení použití výrobku jako metly nebo jako obracečky/kleští včetně anglického popisu. Na zadní bílé straně kartonu je grafické zobrazení použití výrobku jako metly, kleští či obracečky včetně anglického popisu a kód H008. Přes původní (tedy nečitelný) EAN kód je nalepena etiketa s uvedením kódu položky (ITEM NO), čarovým kódem (odlišným od přelepeného) a českým textem s chybami – názvem výrobku (STOLOVANI) a uvedením země původu (Výrobeno V Čině). 
 
Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II.  Bylo zjištěno, že se jedná o 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9), látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.
 
 
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze

Přílohy