Stanovení nebezpečného výrobku: trojdílný snídaňový set STAR WARS KYLO REN/ 3 PIECES BREAKFAST SET/ STW41 STAR WARS VII BREAKFAST SET; zn. Disney

Vytvořeno: 16. 12. 2016 Poslední aktualizace: 16. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

STAR WARS KYLO REN/ 3 PIECES  BREAKFAST SET/ STW41 STAR WARS VII BREAKFAST SET; zn. Disney

(trojdílný snídaňový set)  

Licence No. 100-1452835 (údaj z obalu), 1452836-100 (údaj z výrobku), 

Batch no (č. šarže): 20151133, EAN kód: 8435333851296

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: KIDS EUROSWAN, S.L., N.I.F: B – 62521620, Avda. Cadí 46. Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Olèrdola, Španělsko

Distributor dle nabývacích dokladů: SDS, s.r.o., Lázeňská 826, 289 12 Sadská, IČ: 48948781 (sídlo: Dr. Sokola 828, 289 12 Sadská)

Prodejce: Ing. Veronika Walterová, Jiřího Wolkera 340, 434 01 Most, IČO: 03413951 (prodejna: Nákupní galerie, výdejna e-shopu COOL HOME, U stradionu 714/30, Most)

 

Popis: Jedná se o 3dílnou keramickou snídaňovou sadu obsahující talíř, hrnek a misku s dekorem postavy Kylo Rena z filmové série Star Wars. Hrníček je dekorován po vnější straně, přičemž část dekoru zasahuje do okraje pro pití. Na spodní části všech výrobků se pod glazurou nachází text: Personality product Ltd., 1452836-100, starwars.com, © @ ™ Lucasfilm Ltd., Made in China. Dále se zde nachází piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Sada je balena v barevné papírové skládačce, opět s dekorem postavy Kylo Rena ze Star Wars. Na obalu se nacházejí cizojazyčné texty identifikující výrobek, označení šarže a různé číselné kódy (včetně čárového – EAN – kódu), recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Na dolepené etiketě se nacházejí údaje o distributorovi.

 

Odůvodnění: Z okraje pro pití hrnku se uvolňuje kadmium v množství 0,256 mg/předmět. Z vnitřní plochy talíře se uvolňuje kadmium v množství 1,12 mg/dm2 a z misky se uvolňuje kadmium v množství 2,84/l. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.1 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití tohoto talíře může docházet k uvolňování kadmia do potraviny a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy