Stanovení nebezpečného výrobku: TROJDÍLNÁ PORCELÁNOVÁ SADA MINNIE MOUSE zn. Disney, EAN kód: 8412497701650

Vytvořeno: 23. 5. 2017 Poslední aktualizace: 23. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Disney Minnie Mouse Porcelain 3pce set (mug, bowl, plate); Breakfast set –

TROJDÍLNÁ PORCELÁNOVÁ SADA MINNIE MOUSE zn. Disney

(HRNÍČEK, MISKA, TALÍŘ)  

Item no. 70165, EAN kód: 8412497701650, šarže: viz text níže

 

Dovozce/ Země původu: Stor S.L., Paseo General Martínez Campos, 53, 28010 Madrid, Španělsko/ Čína

Distributor: TESCO INTERN. CLOTHING BRAND, Kamenné nám. 1/A, Bratislava, Slovensko

Prodejce: Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 – Vršovice (prodejna: TESCO – My Národní, Národní 63/26, Praha 1)

 

Popis: Jedná se o 3dílnou porcelánovou snídaňovou sadu obsahující talíř, hrníček a misku s dekorem „Minnie Mouse“, který pokrývá vnější plochu hrnku, celou vnitřní plochu talíře a dno a vnitřní okraj misky. Na dně talíře je uveden název, adresa a webová stránka dovozce, země původu, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a symbol 8+. Šarže je vyjádřena pomocí grafických symbolů v podobě číselníku ručičkových hodin. Jedná se o šarže 4 2 1X a 4 7 1X, přičemž písmeno X označuje číslici, která je nečitelná. Sada je umístěna v červené papírové skládačce (o rozměrech cca 23 × 30 cm) s bílými puntíky. Na přední straně obalu je uveden několikajazyčný název (Breakfast set). Na zadní straně obalu je uvedena adresa dovozce, země původu, text © Disney, kód výrobku, čárový (EAN) kód, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby), symbol Zeleného bodu a další symboly. Na skládačce je dolepená bílá papírová etiketa s několikajazyčným alternativním názvem výrobku (minimálně v českém a slovenském znění jsou chyby) a jménem a adresou dovozce.

 

Odůvodnění: Z vnitřní plochy talíře se uvolňuje kadmium v množství 0,14 – 0,18 mg/dm2. Talíř pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm.  a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.1 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití talíře může docházet k uvolňování kadmia do potraviny a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy