Stanovení nebezpečného výrobku: Toaletní voda JASMINE, EAU DE TOILTETTE, NATURAL SPRAY

Vytvořeno: 18. 12. 2015 Poslední aktualizace: 18. 12. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

JASMINE, EAU DE TOILETTE, NATURAL SPRAY, 100 ml, NO: 6700

značení na dolepené etiketě: Parfem, Item No: 291208030, EAN: 8682912080305 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína (dle značení)

Dovozce dle značení: Bohemia Corporation s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 27902579 (nedohledatelná firma; podle Živnostenského rejstříku podnikatel ukončil činnost ke dni 21. 10. 2014)

Prodejce: Thi Thu Oanh Do, Saská 157/16, 405 02 Děčín X – Bělá, IČ: 88330273

(prodejna: MODA, Bezručova 94/1, 405 02 Děčín)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek (toaletní vodu) o nominálním obsahu 100 ml. Vnější obal tvoří žlutá papírová skládačka s dekorem bílých květin obalená plastovou folií. Na skládačce se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek, jeho objem a složení (způsob uvedení složení neodpovídá legislativním požadavkům). Na obalu je udáváno číslo hygienické licence, přestože v Evropské unii se žádné hygienické licence na výrobu, dovoz, distribuci či prodej kosmetických přípravků nevydávají. Na skládačce je nalepena bílá papírová etiketa s údaji o výrobku. Český klamavý název „Parfem“ je v rozporu s originálním označením „toaletní voda“ (v parfému má být mnohem větší podíl vonných látek, než v toaletní vodě), čarový (EAN) kód neexistuje, dovozce (nedohledatelná firma) podle Živnostenského rejstříku ukončil činnost více než před rokem. Na obale tudíž není uvedena skutečná osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce). Dále se na etiketě nachází symbol Zeleného bodu, piktogramy materiálu obalu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a značka shody CE, která ale nesmí být podle evropské legislativy používána pro kosmetické přípravky.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy